S klikom na gumb "Razumem" ali katero koli drugo povezavo zunaj tega sporočila, sprejmete uporabo piškotkov.

 • Trajnostni kmetijski in prehranski sistemi
 • Tehnološko napredno kmetijstvo
  s posluhom za varovanje
  okolja in narave
 • K
  R
  O
  Ž
  N
  O
  biogospodarstvo
 • KRATKE
  OSKRBNE
  VERIGE
 • Partnerski odnosi
  v verigi oskrbe s hrano
 • Učimo se eden od drugega
CRP Prenos znanja.PNG

Zaključno vsebinsko poročilo CRP V4-2020 Pristopi in vrednotenje uspešnosti prenosa znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu

Namen projekta je bil izboljšati rezultatsko usmerjenost in kakovost spremljanja in vrednotenja ukrepov kmetijske politike, ki spodbujajo prenos znanja na področju varstva okolja in narave v kmetijstvu. Projekt je temeljil na intenzivnem sodelovanju z Javno službo kmetijskega svetovanja in je vključeval različne aktivnosti za prenos rezultatov in izkušenj projekta v prakso kmetijskega svetovanja v Sloveniji.