S klikom na gumb "Razumem" ali katero koli drugo povezavo zunaj tega sporočila, sprejmete uporabo piškotkov.

Postani član

Društvo DAES je vedno veselo novih članov, motiviranih za delo v okviru društva in za izmenjavo med stanovskimi kolegi.

Član društva lahko postane vsak, ki sprejema statut društva, plača letno članarino in izpolni pristopno izjavo, ki jo podpišeta še dva člana društva.

Izpolnite in podpišite pristopno izjavo, ki jo najdete v podmeniju in jo pošljite na poštni ali elektronski naslov društva.