DAES - vodstvo

V mandatnem obdobju 2020-2024 društvo deluje v naslednji zasedbi:

Predsednik:

dr. Luka Juvančič

 

Člani upravnega odbora:

mag. Anita Jakuš

mag. Martin Nose

dr. Vesna Miličić

dr. Maja Kožar

dr. Črtomir Rozman

 

Člani nadzornega odbora:

Tomaž Cunder

dr. Jernej Turk

dr. Andrej Udovč

 

Poverjenik za EAAE:

dr. Emil Erjavec