DAES - člani

V društvu trenutno sodeluje blizu 50 članov, ki prihajajo iz različnih ustanov, ki se obravnavajo ekonomska in razvojna vprašanja slovenskega kmetijstva, prehranskega sistema in podeželja iz različnih vidikov:  ustvarjanje in prenos znanja, razvojno in inovacijsko delo, upravljanje poslovnih sistemov in vodenje javnih politik.

Veseli nas, da so med člani društva tudi kolegice in kolegi, ki so zaključili svojo poklicno pot, preko dela v društvu pa svoje izkušnje prenašajo na mlajše in ohranjajo stik s svojim profesionalnim področjem.

Še posebej smo veseli sodelovanja mladih v društvu. To velja tako za tiste na začetku svoje poklicne poti, kot tudi za tiste, ki so še v izobraževalnem procesu. Članstvo v društvu je priložnost za profesionalno rast in spoznavanje prihodnjega poklicnega okolja.

Članstvo v društvu je odločitev posameznika in se obnavlja na letni ravni s plačilom članarine.