S klikom na gumb "Razumem" ali katero koli drugo povezavo zunaj tega sporočila, sprejmete uporabo piškotkov.

Vabilo na volilni zbor članov DAES, 7. 6. 2024

Drage članice in člani Društva agrarnih ekonomistov Slovenije!

Vabimo vas na 43. Redni zbor članov Društva DAES, ki bo potekal 7. junija 2024 ob 11.00 uri v gostilni Rakar, Gorenje Ponikve 8, 8210 Trebnje. Ker se izteka mandat trenutnemu vodstvu društva, zato bo tokratni Zbor članov tudi volilni. Na pobudo članov bo bomo ob bok temu dogodku organizirali tudi interni posvet, na katerem bomo izmenjali izkušnje in stališča glede položaja agrarne ekonomike kot stroke v usmerjanju razvoja kmetijstva v Sloveniji.

Pred zborom članov bomo ob 9:00 obiskali kmetijo Kastelic, Mali Vrh 8, 8216 Mirna Peč, ki je primer dobre prakse v številnih ozirih. Kmetija je pred kratkim uspešno izpeljala generacijski prenos. S svežo energijo in znanjem nadgrajuje dejavnosti, s katerimi se je kmetija ukvarjala že doslej (živinoreja, poljedelstvo, sadjarstvo). Usmerili so se v ekološko pridelavo in razširili nabor dopolnilnih dejavnosti. Posebno skrb posvečajo izboljšanju okoljske trajnosti in zapiranju snovnih/energetskih zank na ravni kmetije. Po ogledu kmetije se bomo z gostitelji pogovorili o njihovih trenutnih izzivih in bodočih načrtih.

Ker bo letošnji zbor članov nekoliko obsežnejši, smo ekskurzijo omejili na ogled samo ene kmetije, sedeči del našega druženja pa se začne prej. Predvideni potek je naslednji:

9:00-10:30 Obisk kmetije Kastelic, demonstracija obstoječih in načrti bodočih krožnih praks na kmetiji

10:30-11:00 Transfer na lokacijo zbora članov, Evidentiranje članov in priprava na Volilni zbor članov

11:00-11:15 Pozdravni nagovor, kratka predstavitev kmetijstva in aktivnosti JSKS na območju KGZ Novo mesto (g. Damijan Vrtin, direktor KGZ N. mesto)

11:15-12:00 Tematski posvet »Pešajoča vloga agrarne ekonomike kot stroke v usmerjanju razvoja slovenskega kmetijstva - kaj moramo spremeniti?«

12:00 – 13:30 Volilni zbor članov

13:30 – 16:00 Kosilo in druženje

Upam, da si boste 7. junija lahko vzeli čas, da skupaj postavimo temelje delovanja našega društva za naprej!