DAES - opis

Društvo agrarnih ekonomistov Slovenije - DAES združuje agrarne ekonomiste različnih profilov iz različnih ustanov, ki se ukvarjajo z ekonomskimi in razvojnimi vprašanji slovenskega kmetijstva, živilstva in podeželja.

 

Visokošolske inštitucije

Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta
Univerza v Mariboru, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede
Univerza na Primorskem, Fakulteta za management

 

Raziskovalne organizacije

Kmetijski inštitut Slovenije
Inštitut za hmeljarstvo in pivovarstvo

 

Profesionalna združenja in organizacije

Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije
Gospodarska zbornica Slovenije - Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij
Zadružna zveza Slovenije

 

Vladne institucije

Ministrstvo za kmetijstvo in gozdarstvo Republike Slovenije
Ministrstvo za finance Republike Slovenije
Urad za makroekonomske analize in razvoj

 

DAES je del Evropskega združenja agrarnih ekonomistov European Association of Agricultural Economists, EAAE

EAAE