Pokrovitelji konference

K uspešni izvedbi konference nam pomagajo s finančnimi oziroma materialnimi prispevki:

Zadružna zveza Slovenije

 

Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje kmetijskih in živilskih podjetij

 

Biotehniška fakulteta Univerze v Ljubljani

 

Hochschule für Agrar- und Umweltpädagogik, Dunaj

 

Za podporo se najlepše zahvaljujemo!