Zneski in podatki za plačilo kotizacije

Kotizacija za udeležence konference znaša 100 evrov. V ceno je poleg možnosti aktivne udeležbe na dogodku vključeno kosilo , in sprejem udeležencev z večerjo (22. september), odmori za kavo in konferenčni material.

Predstavitvam raziskovalnih rezultatov in strokovni izmenjavi bo v petek, 23. septembra sledila strokovna ekskurzija na Vipavsko. Udeležba na strokovni ekskurziji je fakultativna, za udeležbo na njej je potrebno dodatno plačilo v višini 40 evrov. V to ceno je vključen avtobusni prevoz (Ljubljana - Vipavsko - Ljubljana), strokovni ogledi, večerja in degustacija vin.

Rok za plačilo kotizacije je 31. avgust 2022.

 

Znesek za plačilo kotizacije 

  • udeležba na konferenci: 100 EUR
  • udeležba na konferenci in strokovni ekskurziji: 140 EUR

 

Podatki za plačilo (pozor - možno je zgolj plačilo po bančnem nakazilu, društvo nima pooblastila za gotovinsko poslovanje)

Prejemnik: DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTOV SLOVENIJE

Naslov: Hacquetova ulica 17, 1000 Ljubljana, Slovenija

IBAN: SI56 0201 1025 5413 430

Namen: Kotizacija OeGA - DAES (IME IN PRIIMEK UDELEŽENCA – NUJNO!)

Banka: NLB d.d., Ljubljana