DAES konference

V 2- ali 3-letni dinamiki organiziramo KONFERENCE DAES, na katerih predstavimo rezultate našega znanstvenega in strokovnega dela. Konference so tematsko zasnovane in obravnavajo aktualna vprašanja s področij našega delovanja in profesionalnega zanimanja. Posebno težo jim dajejo predstavitve vabljenih predavateljev, vrhunskih strokovnjakov na vsebinah, ki jih konferenca postavlja v ospredje.

Trenutno aktualna je organizacija 9. konference DAES, ki jo pripravljamo skupaj s kolegi iz Avstrijskega združenja agrarnih ekonomistov, ÖGA. Konferenca z naslovom Posledice družbenih sprememb za kmetijstvo, sistem oskrbe s hrano in podeželje bo potekala 22. in 23. septembra na Biotehniški fakulteti v Ljubljani. Več informacij o dogodku najdete v rubriki Javni dogodki in Novice