DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTOV SLOVENIJE

AKTUALNE NOVICE

..............................................................................................................
39. LETNA SKUPŠČINA  IN NOVO VODSTVO DRUŠTVA

12. junija je v Vrhniki potekala 39. letna skupščina društva agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES), ki je bila hkrati tudi volilna. Društvo ima novo vodstvo. V 4-letnem mandatnem obdobju mu bo predsedoval dr. Luka Juvančič.
Člani izvršilnega odbora DAES bodo delovali v sestavi:  mag. Anita Jakuš, mag. Martin Nose, dr. Vesna Miličić, dr. Maja Kožar, dr. Črtomir Rozman in Marjeta Pintar.
Člani nadzornega odbora DAES bodo dr. Jernej Turk, dr. Andrej Udovč in Tomaž Cunder.
Skupščina DAES je izvolila tudi člane častnega razsodišča in njihove namestnike: dr. Emil Erjavec (namestnica Neva Žibrik), dr. Martin Pavlovič (namestnik dr. Miroslav Rednak) in dr. Štefan Bojnec (namestnica dr. Tina Volk).
..............................................................................................................
20. in 21. 2. 2020 je na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Mariboru potekala 8. konferenca DAES. Objavljene prispevke, predstavljene na konferenci, in plenarno predavanje prof. Viaggija si lahko prenesete na spodnjih povezavah.

ZBORNIK prispevkov 8. konference DAES - pdf

Plenarno predavanje: Davide Viaggi - CAP for innovation and innovation for the CAP: the role of evidence-based policy making - pdf

Plenarno predavanje: Anton Jagodic - Kmetijsko svetovanje, prenos znanja med raziskavami in uporabno prakso -pdf
..............................................................................................................

PROGRAM 8. KONFERENCE DAES - MARIBOR, 20. in 21. februar 2020

..............................................................................................................
8. KONFERENCA DAES - MARIBOR, 20. in 21. februar 2020

8. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES) z naslovom "Razvojni vidiki prenosa znanja v Skupni kmetijski politiki (SKP) po letu 2020" bo potekala 20. in  21. decembra 2020  v Mariboru.

Osrednja razprava v okviru konference z naslovom "Razvojni vidiki prenosa znanja v skupni kmetijski politiki po letu 2020" bo namenjena:
-    problematiki izobraževanja na področju agrarne ekonomike,
-    problematiki in problemu prenosa znanja v okviru SKP po 2020.

Organizator konference v imenu društva:
Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru

Kontaktna oseba:
dr. Jernej Prišenk
Katedra za agrarno ekonomiko in razvoj podeželja
Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede Univerze v Mariboru
Pivola 10
2311 Hoče
E-pošta: jernej.prisenk@um.si
Tel.: +386 613 08 63

Prijave na konferenco sprejemamo:
- po pošti: jernej.prisenk@um.si
- po navadni pošti (izpolnite in pošljite prijavnico iz spodnje zloženke) in pošljite na naslov kontaktne osebe

Kotizacija:
- 80 EUR
- 40 EUR za upokojence
-30 EUR za študente

Zloženka z dodatnimi informacijami o konferenci in prijavnico

Information about 8th DAES conference in Maribor, February 20. - 21. 2020

..............................................................................................................

Zbornik prispevkov 7. konference DAES: " "Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva", ki je potekala 8. in  9. decembra 2016, na Kmetijskem inštitutu v Ljubljani.
Na razpolago je e-različica, lahko pa naročite tudi tiskano verzijo na e-naslov darja.bernardic@kis.si
..............................................................................................................

PREZENTACIJE S PLENARNEGA DELA KONFERENCE, 8. december 2016

Verhoog A.D.: Data need and data Quality for EU policy measurement

Melyukhina O.: OECD indicators to monitor and evaluate agricultural policies

Pažek K.: Orodja in metode za podporo odločanju v kmetijskem menedžmentu

Cunder T., Rednak M., Volk T.: Analitične podlage Kmetijskega inštituta Slovenije za načrtovanje kmetijske politike v Sloveniji

..............................................................................................................

7. KONFERENCA DAES - LJUBLJANA, 8. in 9. 12. 2016

7. konferenca Društva agrarnih ekonomistov Slovenije (DAES) z naslovom "Analitične podlage za načrtovanje razvoja kmetijstva"  bo potekala 8. in  9. decembra 2016, na Kmetijskem inštitutu v Ljubljani.

Osrednja tema letošnje konference je uporabnost in ustreznost analitičnih podatkovnih podlag za načrtovanje razvoja slovenskega kmetijstva. Z razpravo o teh podatkovnih podlagah, ki predstavljajo osnovo za uspešno strokovno in raziskovalno delo na področju agrarne ekonomike, želimo prispevati tudi k učinkovitejšemu načrtovanju kmetijstva in kmetijske politike v Sloveniji.

Prijave sprejemamo do ponedeljka, 5. decembra 2016, na e-naslov darja.bernardic@kis.si ali na naslov (izpolnite in pošljite spodnjo prijavnico):
Kmetijski inštitut Slovenije
Oddelek za ekonomiko kmetijstva
Hacquetova ulica 17
1000 LJUBLJANA

Prijavnica za 7. konferenco DAES

Program konference z dodatnimi informacijami  

..............................................................................................................

KANDIDATORA PROF. DR. EMILA ERJAVCA ZA MESTO PODPREDSEDNIKA
EUROPEAN ASSOCIATION OF AGRICULTURAL ECONOMISTS (EAAE)

DAES je uspešno predlagal prof. dr. Emila Erjavca za mesto podpredsednika EAAE za
obdobje do leta 2017.

Člani EAAE lahko volite po spletu - potrebna je predhodna registracija na povezavi
http://www3.lei.wur.nl/eaaem/

Volitve potekajo do 5. februarja 2016 do 17. ure.
..............................................................................................................

KONGRES EVROPSKEGA ZDRUŽENJA AGRARNIH EKONOMISTOV (EAAE)
Ljubljana, 26-29 avgust 2014
Več o tem na www.eaae2014.si

..............................................................................................................

POVZETEK POSVETA O PREHRANSKI VARNOSTI
http://www.eaae2014.si/news/posvet-prehranska-varnost-je-globalni-in-slovenski-izziv.html

..............................................................................................................

RAZPRAVA O PREHRANSKI VARNOSTI - 26. 11.2013, ob 10h v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, 1230 Domžale

Prehranska varnost je eno najpomembnejših vprašanj prihodnosti človeštva, ki tudi v Sloveniji v zadnjih letih pridobiva na pomenu. To se odraža v naraščajočem prizadevanju nosilcev odločanja za povečanje stopnje samooskrbe nacionalnega agroživilskega sistema.


Odgovore na ta in povezana vprašanja bodo v torek, 26. novembra ob 10.00 iskali slovenski minister za kmetijstvo in okolje, mag. Dejan Židan, predsednik Evropskega združenja agrarnih ekonomistov, prof. dr. Alan Matthews in ostali ugledni sodelujoči. V razpravi bodo utrjevali pomen iskanja dialoga med nosilci odločanja in znanostjo na področju razvoja agroživilstva, kar je tudi nosilna tema evropskega kongresa agrarnih ekonomistov, ki ga bomo prihodnje leto avgusta gostili v Sloveniji. (www.eaae2014.si)

Vljudno vabljeni na zanimivo razpravo v prenovljeno Viteško dvorano Oddelka za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, 1230 Domžale.

..............................................................................................................
6. KONFERENCA DAES/6th Conference DAES
18. in 19. april 2013, Krško/18th and 19th April 2013, Krško, Slovenia
"Orodja za podporo odločanju v kmetijtsvu in razvoju podeželja"/"Tools for decission support in agriculture and rural development"... več/more
    
..............................................................................................................
2.6.2012
Na skupščini društva v Beli krajini je bil za predsednika društva za naslednje štiriletno obdobje izvoljen prof. dr. Jernej Turk.
..............................................................................................................
21.5.2012
31. redna letna skupščina DAES - 1. junij 2012 - Bela krajina, odhod avtobusa iz Ljubljane bo ob 7.00 izpred Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17. Program se prične ob 9.30 v Krajinskem parku Kolpa.

Vabilo s podrobnim programom (pdf)

..............................................................................................................
27.5.2011
30. redna letna skupščina DAES - 3. junij 2011 - Koroška, zbor udeležencev je ob 10h na kmetiji Zvonka Vitka v Podgorju 7 pri Slovenj Gradcu

Vabilo s podrobnim programom (pdf)
Letno poročilo za leto 2010 (pdf)
..............................................................................................................
27.5.2011
Zagovor doktorske disertacije Viljema Pavloviča z naslovom "ZGODNJE NAPOVEDI STOPNJE ALFA – KISLIN V HMELJNI RASTLINI (Humulus lupulu L.) Z MODELI STROJNEGA UCENJA - petek, 27. 5. 2011, ob 11. uri v predavalnici Auditorium Magnum Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10,  Hoče pri Mariboru
..............................................................................................................
11.3.2011
Zagovor doktorske disertacije Zarje Bohak z naslovom "Analiza stanja nasledstva in ocena nasledstvene perspektivnosti slovenskih družinskih kmetij" - petek, 25. 3. 2011, ob 11. uri v predavalnici 5 Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede, Pivola 10,  Hoče pri Mariboru (objava zagovora (pdf)
..............................................................................................................
11.3.2011
Zagovor doktorske disertacije Jake Žgajnarja z naslovom "Večkriterijsko optimiranje odločitev na kmetijskih gospodarstvih v razmerah tveganja" - petek, 18. 3. 2011, ob 13. uri na Oddelku za zootehniko Biotehniške fakultete, Groblje 3, Domžale (viteška dvorana) (objava zagovora (pdf)
..............................................................................................................
17.5.2010
29. redna letna skupščina DAES - 4. junij 2010 - Posočje, zbor udeležencev je na turistični kmetiji Jelinčič ob 10.30

Vabilo s podrobnim programom (pdf)
..............................................................................................................
17.5.2010
Zagovor doktorske disertacije
naše članice mag. Darje Regoršek z naslovom "Model delnega ravnovesja kmetijskih trgov za oceno ekonomskih učinkov integracijskih in reformnih procesov" - torek, 25. maj 2010, ob 14h v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

Vabilo (pdf)
..............................................................................................................
26.3.2010
Zbornik prispevkov 5. konference DAES (pdf)

Tiskano verzijo zbornika lahko naroččite na kontaktnem naslovu društva ali po
e-pošti daes@daes.si. Izvod zbornika v tiskani obliki stane 25 EUR (skupaj z DDV).
..............................................................................................................
22. 2. 2010
Pravilnik o priznanjih DAES (pdf)
Razpis priznanj DAES za leto 2010 (pdf)
..............................................................................................................
22. 2. 2010
PROGRAM KONFERENCE DAES 2010/Conference DAES 2010-Programme (pdf)
..............................................................................................................

Prijava za konferenco DAES 2010/Registration for the DAES Conference 2010:

   Zarja Bohak (prijave/registration), e-pošta: zarja.bohak@uni-mb.si

   Mag. Ignac Vučko (prenočča/accomodation), e-pošta: ignac.vucko@uni-mb.si

   Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede UM
   Pivola 11
   2311 Hoče
   Tel: + 386 2 613 08 63
..............................................................................................................

OBVESTILO/INFORMATION:
Zaradi objektivnih razlogov je konferenca prestavljena iz 4. in 5. marca na 18. in 19. marec 2010 / We would like to announce that the Conference is posponed from 4-5th March to 18-19th March 2010.
..............................................................................................................

5. konferenca DAES 2010/5th DAES Conference 2010 - "Sodobni izzivi menedžementa v agroživilstvu"/"Modern Challanges of Management in Agri-Food Chain" - 18. in 19. marec 2010 na Fakulteti za kmetijstvo (FKBV) v Hočah pri Mariboru / 18-19th March 2010, University of Maribor, Faculty of Agriculture and Life Sciences, Hoee pri Mariboru, Slovenia ...več/more
..............................................................................................................

Skupščina društva 2009:
..............................................................................................................

4. KONFERENCA DAES 
Moravske Toplice, 8.- 9. 11. 2007
..............................................................................................................
Projekt CEEC Agri Policy ...več/more
..............................................................................................................

ZBORNIK 8. konference DAES

8. KONFERENCA DAES 2020
8th DAES Conference 2020

20. in 21. februar 2020, MARIBOR

20th and 121st April 2020, Maribor, Slovenia ...več/more


ZBORNIK 5. KONFERENCEceloten zbornik (pdf)
collection of scientific papers (pdf)


Za naročilo tiskanega izvoda zbornika se obrnite na kontaktni naslov društva
ali naročite po e-pošti: daes@daes.si.
Izvod zbornika v tiskani obliki stane
25 EUR (skupaj z DDV).DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTOV SLOVENIJE
Kmetijski inštitut Slovenije
Hacquetova 17, SI-1000 Ljubljana, SLOVENIJA
Tel:       01/ 2805 262
Faks:     01/ 2805 255
e-pošta:daes@daes.si

© DAES 2010
Predloge, pripombe, novice za objavo na spletni strani pošljite po e-pošti društva.

DOMOV  |  O DRUŠTVU  |    CLANSTVO    |    DOGODKI   |    AKTUALNO   |    PUBLIKACIJE   |    POVEZAVE   |   KONTAKTI

ZBORNIK 7. KONFERENCEceloten zbornik (pdf)
collection of scientific papers (pdf)

Tiskani izvod lahko naročite
po e-pošti: darja.bernardic@kis.si


ZBORNIK 6. KONFERENCEceloten zbornik (pdf)
collection of scientific papers (pdf)
Web Page Maker, create your own web pages.