By clicking button 'Confirm' or any other link outside this message, you agree with use of cookies.

Novo delovno mesto za doktorskega/-o študenta/-ko

Na Katedri za agrarno ekonomiko, politiko in pravo (KAEPP) na Biotehniški fakulteti odpirajo delovno mesto za doktorskega/-o študenta/-ko za polni delovni čas na področju ekonomike in politike varstva narave v kmetijstvu. Doktorska naloga bo usmerjena v ekološke, ekonomske in družboslovne raziskave učinkov kmetijske pridelave na ohranjanje biodiverzitete, razvoj trajnostnih ekonomskih modelov kmetijske pridelave na (za)varovanih območjih in integracijo kmetijske in naravovarstvene politike. Program študija in natančna vsebina doktorata bosta dogovorjena z izbrano/-im kandidatko/-om. Zainteresirane kandidate/-ke vabijo, da najkasneje do 30. julija 2023 na el. naslov tanja.sumrada@bf.uni-lj.si pošljejo: • življenjepis z bibliografijo, • dokazilo o povprečni oceni vseh izpitov in vaj na dodiplomskem študiju (tj. na I. in II. bolonjski stopnji), • potrdilo o opravljenem zaključku študija (če ste ga že zaključili), • magistrsko ali diplomsko delo.