DRUŠTVO AGRARNIH EKONOMISTOV SLOVENIJE
DOMOV  |  O DRUŠTVU  |    CLANSTVO    |    DOGODKI   |    AKTUALNO   |    PUBLIKACIJE   |    POVEZAVE   |   KONTAKTI

AKTUALNO

..............................................................................................................
2.6.2012
Na skupščini društva v Beli krajini je bil za predsednika društva za naslednje štiriletno obdobje izvoljen prof. dr. Jernej Turk.
..............................................................................................................
21.5.2012
31. redna letna skupščina DAES - 1. junij 2012 - Bela krajina, odhod avtobusa iz Ljubljane bo ob 7.00 izpred Kmetijskega inštituta Slovenije, Hacquetova 17. Program se prične ob 9.30 v Krajinskem parku Kolpa.

Vabilo s podrobnim programom (pdf)

..............................................................................................................
27.5.2011
30. redna letna skupščina DAES - 3. junij 2011 - Koroška, zbor udeležencev je ob 10h na kmetiji Zvonka Vitka v Podgorju 7 pri Slovenj Gradcu

Vabilo s podrobnim programom (pdf)
Letno poročilo za leto 2010 (pdf)
................................................................................................................................................................................

17.5.2010
29. redna letna skupščina DAES - 4. junij 2010 - Posočje, zbor udeležencev je na turistični kmetiji Jelinčič ob 10.30

Vabilo s podrobnim programom (pdf)
................................................................................................................................................................................

17.5.2010
Zagovor doktorske disertacije
naše članice mag. Darje Regoršek z naslovom "Model delnega ravnovesja kmetijskih trgov za oceno ekonomskih učinkov integracijskih in reformnih procesov" - torek, 25. maj 2010, ob 14h v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko, Groblje 3, Domžale.

Vabilo (pdf)

................................................................................................................................................................................
22. 2. 2010
Pravilnik o priznanjih DAES (pdf)
Razpis priznanj DAES za leto 2010 (pdf)
................................................................................................................................................................................

22. 2. 2010
PROGRAM KONFERENCE DAES 2010/DAES Conference  2010-Programme (pdf)
................................................................................................................................................................................

4.1.2010
OBVESTILO/INFORMATION:

Zaradi objektivnih razlogov je konferenca prestavljena iz 4. in 5. marca na 18. in 19. marec 2010 / We would like to announce that the Conference is posponed from 4-5th March to 18-19th March 2010.
................................................................................................................................................................................

6.11.2009
DAES KONFERENCA 2010/DAES CONFERENCE 2010 - več o konferenci...
NAVODILA ZA AVTORJE IN SOAVTORJE / INSTRUCTIONS FOR AUTHORS AND CO_AUTHORS

Dopolnjena navodila za avtorje prispevkov / Detailed instructions for authors

  • NAVODILA ZA AVTORJE PRISPEVKOV (pdf)
  • INSTRUCTIONS FOR ARTICLE PREPARATION (pdf)
................................................................................................................................................................................

19.10.2009
DAES KONFERENCA 2010/DAES CONFERENCE 2010 - več o konferenci...
NAVODILA ZA AVTORJE IN SOAVTORJE/INSTRUCTIONS FOR AUTHORS AND CO_AUTHORS
Navodila za pripravo prispevkov in udeležbo na 5. konferenci DAES, ki bo dne 4. in 5. marca 2010 v Hocah.
  • obvestilo za avtorje prispevkov (doc)
  • instructions for authors (doc)
................................................................................................................................................................................

31.8.2009
PREDSTAVITEV UCBENIKA "MENEDŽMENT V KMETIJSTVU" avtorjev prof. dr. Crtomirja Rozmana, prof. dr. Jerneja Turka in doc. dr. Karmen Pažek - v četrtek, 3. septembra 2009, ob 9.30 v dvorani 3 na sejmu v Gornji Radgoni

vabilo (pdf)
................................................................................................................................................................................

31.8.2009
Zapisnik 28. skupščine DAES, z dne 5. junija 2009 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hočah pri Mariboru.

zapisnik (pdf)
................................................................................................................................................................................

28.8.2009
5. KONFERENCA DAES / 5th Conference DAES

"SODOBNI IZZIVI MENEDŽMENTA V AGROŽIVILSTVU"/
" MODERN CHALLENGES OF MANAGEMENT IN AGRI-FOOD CHAIN"

4. in 5. marec 2010, Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske študije, Hoce pri Mariboru
  • Prvo obvestilo o konferenci (s prijavnico in vabilom k prijavi prispevkov) (doc)
  • 1st call for papers (doc)
................................................................................................................................................................................

1. seminar DAES -  v petek, 29. maja 2009 ob 9h na Biotehniški fakulteti na Jamnikarjevi 101 v Ljubljani-predavalnica A5.

Tema:
Uvedba socio-ekonomske tipologije kmetij v bližajočem se popisu kmetijskih gospodarstev v letu 2010 - seminar bo koordiniral in vodil prof. dr. Andrej Udovc

Vabilo (pdf) 
Metodologija popisa 2000 (pdf)
................................................................................................................................................................................

Skupšcina DAES 2009
Letošnja skuščina društva bo 5. junija 2009 na Fakulteti za kmetijstvo in biosistemske vede v Hocah pri Mariboru (zemljevid).
Na dvorišcu fakultete se dobimo ob 10h, skupšcina se pricne ob 12h (vabilo in dnevni red).
................................................................................................................................................................................

5.4.2009
Zapisnik sestanka IO, 30.3.09 (pdf)
...............................................................................................................................................................................

15.12.2009
Zapisnik sestanka IO, 12.9.08 (pdf)
................................................................................................................................................................................

14.4.2008
VABILO:
Katedra za agrarno ekonomiko, politiko in pravo vas vabi na predavanje:
Markus KEMPEN (Univerza v Bonnu) - Model CAPRI: uporaba modela parcialnega ravnovesja v vrednotenju ucinkov kmetijske politike.
Predavanje bo v ponedeljek, 21. aprila 2008 ob 15.30 v Viteški dvorani Oddelka za zootehniko  v Groblju 3.
LEPO VABLJENI!
................................................................................................................................................................................

4. KONFERENCA DAES vec...
“SLOVENSKO KMETIJSTVO IN PODEŽELJE V EVROPI, KI SE ŠIRI IN SPREMINJA",
8. - 9. november 2007, Moravske Toplice
................................................................................................................................................................................

19.07.2007
Zapisnik IO in POO-18.6.2007 (pdf)
................................................................................................................................................................................

15.01.2007
Zapisnik korespondencne seje, z dne: 13.12.2006 (pdf)
................................................................................................................................................................................

09.06.2006
25. redna skupščina društva v Kojskem
................................................................................................................................................................................

10.03.2006 
Izšel je zbornik 3. konference DAES 2005 z naslovom:
“SLOVENIJA V EU - IZZIVI ZA KMETIJSTVO, ŽIVILSTVO IN PODEŽELJE”,
10.-11. november 2005, Moravske toplice.

Tiskano verzijo lahko narocite na kontaktnem naslovu društva ali po elektronski pošti
tine.stebe@kis.si ali po telefonu 01 / 280 52 62 (Tine Štebe).

Elektronska verzija zbornika (pdf) vam je na voljo na tej spletni strani.
                                  
Celoten zbornik prispevkov 3. konference (pdf)
................................................................................................................................................................................

10.03.2006 
G. Uroš Korbar nam je posredoval tudi nekaj posnetkov s konference.

              

       dr. Miro Rednak          dr. Marko Kranjec           dr. Emil Erjavec          dr. Kavcic in udeleženci

................................................................................................................................................................................

04.11.2005
Program 3. konference DAES

................................................................................................................................................................................

Društvo podeljuje priznanja DAES za posebne dosežke posameznih članov društva.

Aktualen razpis za priznanja v letu 2010, kii bodo prvič podeljena, je odprt in lahko predlagate kandidate za dobitnike priznanj, ki izpolnjujejo v pravilniku določena pravila.

© DAES 2010
Predloge, pripombe, novice za objavo na spletni strani pošljite po e-pošti društva.

AKTUALNO
Web Page Maker, create your own web pages.