PROJEKT CEEC AGRI POLICY

 

 

PROJEKT CEEC AGRI POLICY (Agro economic policy analysis of the new member states, the candidate states and the countries of the Western Balkan) je potekal v obdobju 01.05.2005-30.04.2007 v okviru 6. Okvirnega programa EU.

 

Osnovni cilj projekta je bil oblikovati odprto interaktivno mrežo inštitucij in ekspertov, ki se ukvarjajo z agrarno ekonomskimi in agrarno političnimi analizami s poudarkom na novih državah članicah, državah kandidatkah za članstvo ter državah zahodnega Balkana. V tem okviru sta bili izdelani baza institucij in baza ekspertov s področja agrarne ekonomike in politike, ki omogočata predstavitev lastnega dela in enostavno iskanje morebitnih partnerjev po področjih dela in državah.

Obe bazi ter podrobnejši podatki o celotnem projektu in njegovih rezultatih so dostopni na naslovu www.agripolicy.net